Akreditacioni broj: C-1-10/24
Predavači:
  prof. dr  Janko Samardžić, 
  prof. dr Nađa Marić, 
  maf. farm. spec. Nikolina Skorupan

Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2