Akreditacioni broj: А-1-833/22
Autor testa: Doc. dr Tanja Kalezić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta

Akreditacioni broj: B-86/22
Autor testa: Van. prof. dr Lazar Dražeta 
Akreditacioni period: važi do 09.05.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 35 minuta

Akreditacioni broj: B-80/22
Autor testa: Van.prof. dr Marina Odalović
Akreditacioni period: važi do 09.05.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 35 minuta

Akreditacioni broj: B-81/22
Autor testa: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
Akreditacioni period: važi do 09.05.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: B-6/22
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: B-4/22
Autori testa: Mariana Milojković, dipl.farm.spec. i Tamara Batričević, dipl.farm. 
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta