Stručni sastanci online ili uživo

Akreditacioni broj: B-91/22
Predavači:
Prof. dr Branislava Milenković
Prof. dr Katarina Vučićević
Mag.farm.spec. Sonja Stojiljković
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za slušaoce:  2


Akreditacioni broj: A-1-1471/22
Predavač: Dr Lenka Tenžera
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi farmaceuti
Broj bodova za slušaoce:  2