Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international

Autor: Prof.dr Ana Mitrović Jovanović
Ciljna grupa: Farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja: 40 min


Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Poremećaj vaginalne mikroflore i terapijski pristupi

Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international
Autor: Prof.dr Ana Mitrović Jovanović
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 40 min
 
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Poremećaj vaginalne mikrobiote

Ovo predavanje omogućio Vam je Bayer d.o.o.
Autori: 
Prof. dr Zoran Maksimović
Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 52 min
 
Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Kada je opravdana samomedikacija gorušice i dispepsije

Ovo predavanje omogućila Vam je Abela Pharm
Autor: Prof. dr Srđan Pešić
Ciljna grupa : lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vrema trajanja: 11:42

Ovo predavanje omogućio Vam je PharmaSwiss
Autori:
Asist. dr Aleksandra Tomić
Asist. dr Milica Ječmenica
Asist. dr Vladana Marković
Dr Iva Stanković Tutuš
Dr Čarna Jovanović
Ciljna grupa: lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 1:22

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Medikamentozna terapija distonija

Ovo predavanje omogućio Vam je PharmaSwiss
Autori:
Prof. dr Marina Svetel
Asist. dr Nikola Kresojević
Prof. dr Nataša Dragašević Mišković
Doc. dr Igor Petrović
Ciljna grupa: lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 90 minuta

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Medikamentozna terapija distonija

Ovo predavanje omogućila Vam je Abela Pharm
Autor: Prof.dr Nenad Ugrešić
Cijna grupa: lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 10:06

Ovo predavanje omogućio Vam je Bayer d.o.o.
Autor: Mag. farm. spec. Sonja Stojiljković
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Trajanje: 33:18

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu:
Suvo oko, mehanizam nastanka, dijagnoza i terapijske opcije
Autor: Prof. dr Snežana Plešinac
Ciljna grupa: Ginekolozi, lekari opšte prakse i farmaceuti
Vreme trajanja: 19 minuta

Svaki gledalac ovog predavanja stiče pravo na pristupni kod za akreditovan test na temu
Prevremeni porođaj