Akreditacioni broj: B-108/23
Predavači: Mag. farm. spec. Tatjana Milošević, mag. farm. spec. Suzana Marinković, mag farm. spec. Jelena Stefanović Vojinović, mag. farm. spec. Milan Rakić, mag. farm. spec. Sonja Stojiljković, mag fram. spec. Nikolina Skorupan, mag. farm. spec. Milica Đukanović
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za slušaoce:  2