Akreditacioni broj: А-1-2157/23
Autor testa: Dr Dušan Vešović
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: А-1-2164/23
Autor testa: Prof.dr Borislav Kamenov
Akreditacioni period: važi do 20.11.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: A-1-1478/23
Autor testa: Van. prof. dr Ljiljana Mladenović Segedi
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta

Akreditacioni broj: A-1-1481/23
Autor testa: Ass. dr Ivan Milovanović
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta

Akreditacioni broj: A-1-1482/23
Autor testa: Ass. dr Ivan Milovanović
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta

Akreditacioni broj: A-1-1484/23
Autor testa: Prof. dr Tomica Milosavljević
Akreditacioni period: važi do 21.08.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta

Akreditacioni broj: B-80/23
Autor testa: Prof. dr Svetlana Ibrić
Akreditacioni period: važi do 21.05.2024.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta