AbelaPharm
Datum održavanja: 02.11.2022.
Predavači: 
Mr ph Tatjana Milošević
Doc. dr Ivana Damnjanović
Mr ph Nikolina Skorupan
Organizator: Edumed