Andromeda Pharm
Datum održavanja: 26.10.2022.
Predavači: 
Prof. dr Svetlana Ibrić
Dr Aleksandra Damjanović
Organizator: Edumed