Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 20.10.2022.
Предавачи:
Проф. др Александра Кезић
Доц. Др сци. Ана Мицов
Маг. фарм. спец. Николина Скорупан
Организатор: Едумед