Galenika
Datum održavanja: 06.12.2022.
Predavači: 
Doc. dr Anđela Milovanović
Prof. dr Sanja Krejović
Organizator: Edumed