Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 01.12.2022.
Предавачи:
Ван. проф. др Бранкица Филипић
Проф. др Весна Димитријевић Срећковић
Маг. фарм. спец. Јелена Стефановић Војиновић
Организатор: Едумед