Akreditacioni broj: B-163/22
Predavači:
Prof. dr Milice Bajčetić, dr spec. Goran Vukomanović, 
mag.farm.spec. Nikolina Skorupan, mag.farm.spec. Tatjana Milošević
Ciljna grupa: Farmaceuti i lekari
Broj bodova za slušaoce: 2