Akreditacioni broj: B-162/22
Predavači:
Prof. dr Brankica Filipić, 
mag.farm.spec. Nikolina Skorupan
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za slušaoce: 1