Akreditacioni broj: B-161/22
Predavači:
Prof. dr Vesnu Dimitrijević Srećković,
Prof. dr Brankica Filipić, 
mag.farm.spec. Jelena Stefanović Vojinović
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za slušaoce: 1