Akreditacioni broj: B-160/22
Predavači:
Prof. dr Sandra Vezmar Janković
Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za slušaoce: 1