Akreditacioni broj: А-1-1690/22
Autor: Dr Vaso Kecojević, specijalista ortopedije i traumatologije
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta