Akreditacioni broj: А-1-1683/22
Autor testa: Dr Nikola Jović, specijalista ginekologije i akušerstva     
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta