Akreditacioni broj: B-94/22
Predavači:
Prof. dr Aleksandra Pavlović Marković
Prof. dr Sandra Vezmar Janković
Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za slušaoce:  2