Akreditacioni broj: А-1-1692/22
Autori testa: Prof. dr Eliana Garalejić i Prim. dr. Biljana Arsić
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta