Akreditacioni broj: А-1-1695/22
Autori testa: Prof dr Maja Ivković i Doc. dr Čedo D Miljević   
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta