Akreditacioni broj: А-1-1684/22
Autor testa: Prof. dr Jovica Milovanović
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta