Akreditacioni broj: А-1-1686/22
Autor testa: Dr sci. med. Siniša Babović, specijalista oftalmologije
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta