Akreditacioni broj: А-1-1688/22
Autor testa: Doc. dr Marija Trenkić, specijalista oftalmologije   
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta