Akreditacioni broj: А-1-1691/22
Autor testa: Prof. dr Еmilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5  
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta