Akreditacioni broj: А-1-1689/22
Autor testa: Prof. dr Marina Nikolić-Đurović
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta