Akreditacioni broj: А-1-1687/22
Autor testa: Prim. dr Mirjana Živanović, pedijatar
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta