Akreditacioni broj: B-115/22
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta