Akreditacioni broj: B-123/22
Autor testa: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari i Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta