Akreditacioni broj: B-122/22
Autori testa: Prof. dr Lazar Dražeta i Spec.farm. Ivana Zimonjić
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta