Akreditacioni broj: B-116/22
Autor testa: Spec. farm. Zorana Ivetić
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta