Akreditacioni broj: B-113/22
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta