Akreditacioni broj: B-124/22
Autori testa: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević i Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 14.11.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta