Akreditacioni broj: B-96/22
Autor testa: Dr sci. med. Ivana Damnjanović
Akreditacioni period: važi do 15.8.2023
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta