Akreditacioni broj: B-111/22
Autor testa: Dipl. farm. Tatjana Milošević
Akreditacioni period: važi do 15.8.2023
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta