Akreditacioni broj: А-1-1468/22
Autor testa: Prof.dr Jasmina Stojanović
Akreditacioni period: važi do 15.8.2023
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta