Akreditacioni broj: B-93/22
Autori testa: Dipl.farm. Nikolina Skorupan i Dipl.farm. Tatjana Milošević
Akreditacioni period: važi do 15.8.2023
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta