Akreditacioni broj: А-1-534/20
Akreditacioni period: ISTEKLO 02.03.2021.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 31
Vreme za izradu testa: 45 minuta