Akreditacioni broj: А-1-841/22
Autor testa: Ass. dr Dragan Matić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta