Akreditacioni broj: B-34/20
Akreditacioni period: ISTEKLO 02.03.2021.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta