Akreditacioni broj: B-85/22
Autor testa: Prof. dr Svetlana Ibrić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta