Akreditacioni broj: А-1-836/22
Autor testa: Dr Saša Bekić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta