Akreditacioni broj: B-35/20
Akreditacioni period: ISTEKLO 02.03.2021.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta