Akreditacioni broj: B-83/22
Autor testa: Prof. dr Valentina Marinković
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta