Akreditacioni broj: А-1-835/22
Autor testa: Doc. dr Ivan Marjanović
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta