Akreditacioni broj: A-1-2728/19
Akreditacioni period: ISTEKAO 19.11.2020.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta