Akreditacioni broj: B-6/22
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta