Akreditacioni broj: A-1-27297/19
Akreditacioni period: ISTEKAO 19.11.2020.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta