Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 01.06.2022.
Предавачи:
Славица Милутиновић, дипл. фарм.
Маг. фарм. спец. Милан Ракић
Проф. др Сандра Везмар Ковачевић
Маг. фарм. спец. Николина Скорупан
Маг. фарм. спец. Соња Стојиљковић
Организатор: Едумед