Akreditacioni broj: 515/19
Akreditacioni period: važi do 30.09.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta