Akreditacioni broj: А-1-842/22
Autor testa: Prof. dr Goran Tulić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta